Jag har många års erfarenhet

 

som sjuksköterska inom olika verksamhetsområden i sjukhusmiljö och inom hemsjukvården av utbildning på såväl högskolenivå som annan utbildning i vård och omsorg samt av omvårdnadshandledning. I grunden är jag sjuksköterska och vårdlärare där min största erfarenhet kommer från högskolan i Kristianstad. På högskolan arbetade jag med sjuksköterskeprogrammet, för sjuksköterskor och undersköterskor samt kurs- och vårdutvecklingsprojekt. Jag har arbetar även med processorienterad omvårdnadshanledning sedan 2002.

 

För att hålla mig ajour med verksamheten inom vård och omsorg har jag de senaste åren arbetat  inom hemsjukvården.

 

 

 

Egen utbildning

 

 • Sjuksköterskeutbildning

 • Anestisiutbildning

 • Vårdlärarutbildning

 • Magister i omvårdnad

 • Utbildning i processorienterad omvårdnadshandledning

 • HLR instruktörsutbildning

 • Högskoleutbildning i smärta 10 poäng

 

Erfarenheter

 

 • Samarbete med Piku i olika projekt kring etik, kommunikation och bemötande

 • Intresseväckarutbildning för vården

 • Omvårdnadsutbildning för personer med svenska som andraspråk

 • Olycksfallsutbildning och hjärtlungräddning för lärare i förskola och skola

 • Omvårdnadshandledning

 • Läkemedel och äldre

 • Omvårdnadsdokumentation

 • Smärta

 • HLR/Hjärtlungräddning

 • Sjuksköterska inom hemsjukvården

 • Skolsköterska

 • Profession, etik och handledning på Lunds universitet, sjuksköterskeprogrammet

 • SDS Kliniken med hälsoundersökningar

 

Samarbetspartners

 

SkolPool Sverige AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hälsodesign 2018